IV Turniej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego – Harmonogram rozgrywek – Faza Wstępna – Stadion Miejski

BOISKO NR 1 (kamera)

BOISKO NR 2 (kamera)

Godzina rozpoczęcia

Nr zawodów

Kto z kim

Nr zawodów

Kto z kim

11.00

1

CHESPA KRAPKOWICE

NEAPCO

PRASZKA

2

BROWAR NAMYSŁÓW NAMYSŁÓW

PZ STELMACH OPOLE

11.12

3

LESAFRRE WOŁCZYN

ZND CE

OPOLE

4

MARCEGAGLIA PRASZKA

PAUL SCHOCKEMOLLE

KRAPKOWICE

11.24

5

CHESPA KRAPKOWICE

ACO ENGINGEERING

KĘDZIERZYN KOŹLE

6

BROWAR NAMYSŁÓW NAMYSŁÓW

IFA POWERTRAIN

ZIMNA WÓDKA

11.36

7

LESAFRRE WOŁCZYN

MARCEGAGLIA PRASZKA

8

ZND CE

OPOLE

PAUL SCHOCKEMOLLE

KRAPKOWICE

11.48

9

NEAPCO

PRASZKA

ACO ENGINGEERING

KĘDZIERZYN KOŹLE

10

PZ STELMACH OPOLE

IFA POWERTRAIN

ZIMNA WÓDKA

12.00

11

LESAFRRE WOŁCZYN

PAUL SCHOCKEMOLLE

KRAPKOWICE

12

ZND CE

OPOLE

MARCEGAGLIA PRASZKA